Socialøkonomisk virksomhed

I lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder (lov nr. 711 af 25.06.2014) defineres en socialøkonomisk virksomhed således:

 

  • Har et socialt formål
  • Er erhvervsdrivende
  • Er uafhængig af det offentlige
  • Er inddragende og ansvarlig i sit virke og har en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til:
  1. Reinvestering i egen virksomhed
  2. Investering i alle donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder
  3. Donation til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål eller
  4. Har en begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden.